Forumkolik.Net Sohbet Odaları Sohbet Odaları
Alt 16 Kasım 2023, 03:13   #1
 
Daemon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi : 16 Kasım 2023
Nerden : Istanbul/Ispanya
Cinsiyet : Erkek
Konular : 12
Mesajlar : 14
Burç :
Aldığı Beğeni : 9
Beğendikleri : 13
Rep Puanı : 10
İRC Sunucunuz :
SohbetOrtami.Net
Ruh Halim: Keyifli
Standart Oper/Admin/Root/Owner ekleme Modulu

HTML-Kodu:
/*
/*
 * =================================================================
 * Dosya Adi: OperEkle.c
 * =================================================================
 */

#include "config.h"
#include "struct.h"
#include "common.h"
#include "sys.h"
#include "numeric.h"
#include "msg.h"
#include "channel.h"
#include <time.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#ifdef _WIN32
#include <io.h>
#endif
#include <fcntl.h>
#include "h.h"
#ifdef STRIPBADWORDS
#include "badwords.h"
#endif
#ifdef _WIN32
#include "version.h"
#endif

typedef struct _conf_operflag OperFlag;
typedef struct _blocklist BlockList;
typedef struct _operpass OperPass;
typedef struct _cmdinfo CmdInfo;

struct _conf_operflag
{
	long		flag;
	char		*name;
};

struct _operpass
{
	OperPass	*prev, *next;
	aClient		*cptr;
};

struct _blocklist
{
	BlockList	*prev, *next;
	ConfigItem_oper	*oper;
};

struct _cmdinfo
{
	char		*msg, *tok;
	iFP		func;
	Command		*cmd;
};

extern void		sendto_one(aClient *to, char *pattern, ...);
extern void		sendto_serv_butone_token(aClient *one, char *prefix, char *command, char *token, char *pattern, ...);
extern OperFlag		*config_binary_flags_search(OperFlag *table, char *cmd, int size);
extern anAuthStruct	AuthTypes[];

#define OPER_DB		"yetki.db"
#define OPER_DB_VERSION	1001

#define ircstrdup(x,y)	if (x) MyFree(x); if (!y) x = NULL; else x = strdup(y)
#define ircfree(x)	if (x) MyFree(x); x = NULL
#define IsParam(x)   (parc > (x) && !BadPtr(parv[(x)]))
#define IsNotParam(x)  (parc <= (x) || BadPtr(parv[(x)]))
#define DelCommand(x)	if (x) CommandDel(x); x = NULL
#define DelHook(x)	if (x) HookDel(x); x = NULL

/* Helpful macros to make the code a bit more readable */
#define FromLoop(counter, list) \
  	for (counter = (ConfigItem_oper_from *) list; \
  	    counter; counter = (ConfigItem_oper_from *) (counter)->next)
#define FromLoop2(counter, list, next) \
	for (counter = (ConfigItem_oper_from *) list; \
		counter; counter = (ConfigItem_oper_from *) next)
#define NewFrom \
	(ConfigItem_oper_from *) MyMallocEx(sizeof(ConfigItem_oper_from))

#define OF_NAME		0x01
#define OF_SWHOIS	0x02
#define OF_SNOMASK	0x04
#define OF_MAXLOGINS	0x08
#define OF_PASSWORD	0x10
#define OF_USERHOST	0x20
#define OF_FLAGS	0x40
#define OF_CLASS	0x80

#define OF_TABLESIZE	sizeof(_OperFields)/sizeof(_OperFields[0])

static CMD_FUNC(m_addoper);
static CMD_FUNC(m_addroper);
static CMD_FUNC(m_addgoper);
static CMD_FUNC(m_deloper);
static CMD_FUNC(m_delroper);
static CMD_FUNC(m_delgoper);
static CMD_FUNC(m_modoper);
static CMD_FUNC(m_modroper);
static CMD_FUNC(m_modgoper);
static CMD_FUNC(m_confoper);
static CMD_FUNC(m_confroper);
static CMD_FUNC(m_masterpass);

static Command		*AddCommand(Module *module, char *msg, char *token, iFP func);
static int		add_commands(Module *module);
static void		del_commands();
static int		cb_config_rehash();
static int		cb_rehash_complete();
static int		cb_test(ConfigFile *, ConfigEntry *, int, int *);
static int		cb_conf(ConfigFile *, ConfigEntry *, int);
static int		cb_stats(aClient *sptr, char *stats);
static int		cb_quit(aClient *, char *);
static int		save_opers();
static int		load_opers();
static void		free_extopers();
static void		free_operpasslist();
static OperPass		*FindOperPass(aClient *cptr);
static BlockList	*FindExternalOper(ConfigItem_oper *oper);

static Hook		*HookConfTest, *HookConfRun, *HookStats;
static Hook		*HookQuit;
static Hook		*HookConfRehash;
static Hook		*HookRehashDone;
static anAuthStruct	*opers_auth;

static BlockList	*ExternalOpers;
static OperPass		*OperPassList;
static char		buf[1024];
static unsigned		oper_db_version = OPER_DB_VERSION;

static CmdInfo OperCommands[] =
{
	{ "operekle",		"OA",		m_addoper,	NULL	},
	{ "ekle1sdfsd",		"ORA",		m_addroper,	NULL	},
	{ "addgoper",		"OGA",		m_addgoper,	NULL	},
	{ "opersil",		"OD",		m_deloper,	NULL	},
	{ "sil1sd",		"ORD",		m_delroper,	NULL	},
	{ "delgoper",		"OGD",		m_delgoper,	NULL	},
	{ "fsd1",		"OM",		m_modoper,	NULL	},
	{ "fsd2",		"ORM",		m_modroper,	NULL	},
	{ "fsd3",		"OGM",		m_modgoper,	NULL	},
	{ "operbak",		"OC",		m_confoper,	NULL	},
	{ "fsd5",		"ORC",		m_confroper,	NULL	},
	{ "masterpass",		"MP",		m_masterpass,	NULL	},
	{ NULL,			NULL,		NULL,		NULL	}
};

static int _OldOperFlags[] =
{
OFLAG_LOCAL, 'o',
OFLAG_GLOBAL, 'O',
OFLAG_REHASH, 'r',
OFLAG_DIE, 'D',
OFLAG_RESTART, 'R',
OFLAG_HELPOP, 'h',
OFLAG_GLOBOP, 'g',
OFLAG_WALLOP, 'w',
OFLAG_LOCOP, 'l',
OFLAG_LROUTE, 'c',
OFLAG_GROUTE, 'L',
OFLAG_LKILL, 'k',
OFLAG_GKILL, 'K',
OFLAG_KLINE, 'b',
OFLAG_UNKLINE, 'B',
OFLAG_LNOTICE, 'n',
OFLAG_GNOTICE, 'G',
OFLAG_ADMIN_, 'A',
OFLAG_SADMIN_, 'a',
OFLAG_NADMIN, 'N',
OFLAG_COADMIN, 'C',
	OFLAG_ROOTADMIN,	'X',
	OFLAG_SUPERADMIN,	'J',
	OFLAG_OWNER,	'U',
OFLAG_ZLINE, 'z',
OFLAG_WHOIS, 'W',
OFLAG_HIDE, 'H',
OFLAG_TKL, 't',
OFLAG_GZL, 'Z',
OFLAG_OVERRIDE, 'v',
OFLAG_UMODEQ, 'q',
OFLAG_DCCDENY, 'd',
0, 0
};

/* This MUST be alphabetized */
static OperFlag _OperFields[] =
{
{ OF_CLASS, "class" },
{ OF_FLAGS, "flags" },
{ OF_MAXLOGINS, "maxlogins" },
{ OF_NAME, "name" },
{ OF_PASSWORD, "password" },
{ OF_SNOMASK, "snomask" },
{ OF_SWHOIS, "swhois" },
{ OF_USERHOST, "userhost" },
};

ModuleHeader MOD_HEADER(opers)
= {
"OperEkle",
"Kolayca oper/admin ekleme",
"Kolayca oper/admin ekleme",
"3.2-b8-1",
NULL 
};

static void InitConf()
{
opers_auth = NULL;
ExternalOpers = NULL;
}

static void FreeConf()
{
if (opers_auth)
Auth_DeleteAuthStruct(opers_auth);
free_extopers();
}

DLLFUNC int MOD_TEST(opers)(ModuleInfo *modinfo)
{
HookConfTest = HookAddEx(modinfo->handle, HOOKTYPE_CONFIGTEST, cb_test);
return MOD_SUCCESS;
}

DLLFUNC int MOD_INIT(opers)(ModuleInfo *modinfo)
{
#ifndef STATIC_LINKING
ModuleSetOptions(modinfo->handle, MOD_OPT_PERM);
#endif
InitConf();

HookQuit = HookAddEx(modinfo->handle, HOOKTYPE_LOCAL_QUIT, cb_quit);
HookConfRehash = HookAddEx(modinfo->handle, HOOKTYPE_REHASH, cb_config_rehash);
HookRehashDone = HookAddEx(modinfo->handle, HOOKTYPE_REHASH_COMPLETE, cb_rehash_complete);
HookConfRun = HookAddEx(modinfo->handle, HOOKTYPE_CONFIGRUN, cb_conf);
HookStats = HookAddEx(modinfo->handle, HOOKTYPE_STATS, cb_stats);

return add_commands(modinfo->handle);
}

DLLFUNC int MOD_LOAD(opers)(int module_load)
{
load_opers();
return MOD_SUCCESS;
}

DLLFUNC int MOD_UNLOAD(opers)(int module_unload)
{
FreeConf();
free_operpasslist();
del_commands();

DelHook(HookStats);
DelHook(HookConfRun);
DelHook(HookRehashDone);
DelHook(HookConfRehash);
DelHook(HookQuit);
DelHook(HookConfTest);

return MOD_SUCCESS;
}

static Command *AddCommand(Module *module, char *msg, char *token, iFP func)
{
Command *cmd;

if (CommandExists(msg))
{
config_error("Bu komut %s zaten kullanilmistir.", msg);
return NULL;
}
if (CommandExists(token))
{
config_error("Bu komut %s zaten kullanilmistir.", token);
return NULL;
}

cmd = CommandAdd(module, msg, token, func, MAXPARA, 0);

#ifndef STATIC_LINKING
if (ModuleGetError(module) != MODERR_NOERROR || !cmd)
#else
if (!cmd)
#endif
{
#ifndef STATIC_LINKING
config_error("Dikkat: islem Basarisizdir. Sonuc: %s: %s", msg,
ModuleGetErrorStr(module));
#else
config_error("Dikkat: islem Basarisizdir. Sonuc: %s", msg);
#endif
return NULL;
}

return cmd;
}

static int add_commands(Module *module)
{
CmdInfo *p;
int ret = MOD_SUCCESS;

for (p = OperCommands; p->msg; p++)
{
p->cmd = AddCommand(module, p->msg, p->tok, p->func);
if (!p->cmd)
ret = MOD_FAILED;
}

return ret;
}

static void del_commands()
{
CmdInfo *p;

for (p = OperCommands; p->msg; p++)
{
DelCommand(p->cmd);
} 
}

static int cb_config_rehash()
{
FreeConf();
InitConf();
return 0;
}

static int cb_rehash_complete()
{
load_opers();
return 0;
}

static int cb_quit(aClient *sptr, char *comment)
{
OperPass *p;

for (p = OperPassList; p; p = p->next)
if (p->cptr == sptr)
break;

if (p)
{
DelListItem(p, OperPassList);
MyFree(p);
}

return 0;
}

static int cb_test(ConfigFile *cf, ConfigEntry *ce, int type, int *errs)
{
int errors = 0;

if (type != CONFIG_SET)
return 0;

if (!strcmp(ce->ce_varname, "master-password"))
{
if (!ce->ce_vardata)
{
config_error("%s:%i: set::master-password master sifresini giriniz.",
ce->ce_fileptr->cf_filename,
ce->ce_varlinenum);
errors++;
}
else if (Auth_CheckError(ce) < 0)
errors++;

*errs = errors;
return errors ? -1 : 1;
}
else
return 0;
}

static int cb_conf(ConfigFile *cf, ConfigEntry *ce, int type)
{
if (type != CONFIG_SET)
return 0;

if (!strcmp(ce->ce_varname, "master-password"))
{
if (opers_auth)
Auth_DeleteAuthStruct(opers_auth);
opers_auth = Auth_ConvertConf2AuthStruct(ce);

return 1; 
}

return 0;
}

static int cb_stats(aClient *sptr, char *stats)
{
if (*stats == 'S')
{
sendto_one(sptr, ":%s %i %s :master-password: <%s>",
me.name, RPL_TEXT, sptr->name, opers_auth ? "hidden" : "none");
}

return 0;
}

static void free_operpasslist()
{
OperPass *p;
ListStruct *next;

for (p = OperPassList; p; p = (OperPass *) next)
{
next = (ListStruct *) p->next;
DelListItem(p, OperPassList);
MyFree(p);
}
}

static OperPass *FindOperPass(aClient *cptr)
{
OperPass *p;

for (p = OperPassList; p; p = p->next)
if (p->cptr == cptr)
break;

return p;
}

static void AddOperPass(aClient *cptr)
{
OperPass *p;

p = (OperPass *) MyMalloc(sizeof(OperPass));
p->cptr = cptr;

AddListItem(p, OperPassList);
}

static BlockList *FindExternalOper(ConfigItem_oper *oper)
{
BlockList *p;

for (p = ExternalOpers; p; p = p->next)
if (p->oper == oper)
break;

return p;
}

static void AddExternalOper(ConfigItem_oper *oper)
{
BlockList *p;

p = (BlockList *) MyMalloc(sizeof(BlockList));
p->oper = oper;

AddListItem(p, ExternalOpers);
}

inline static void DelExternalOper(BlockList *extoper)
{
DelListItem(extoper, ExternalOpers);
MyFree(extoper);
}

static void free_extopers()
{
BlockList *p;
ListStruct *next;

for (p = ExternalOpers; p; p = (BlockList *) next)
{
next = (ListStruct *) p->next;
DelListItem(p, ExternalOpers);
MyFree(p);
}
}

// ================================================== =======================

static void free_oper(ConfigItem_oper *oper)
{
ListStruct *next;
ConfigItem_oper_from *from;

ircfree(oper->name);
ircfree(oper->swhois);
ircfree(oper->snomask);
Auth_DeleteAuthStruct(oper->auth);

FromLoop2(from, oper->from, next)
{
next = (ListStruct *) from->next;
DelListItem(from, oper->from);
ircfree(from->name);
MyFree(from);
}
MyFree(oper);
}

// ================================================== =======================

#ifndef _WIN32
#define OpenFile(fd, file, flags) fd = open(file, flags, S_IRUSR|S_IWUSR)
#else
#define OpenFile(fd, file, flags) fd = open(file, flags, S_IREAD|S_IWRITE)
#endif

#define R_SAFE(x) \
do { \
if ((x)) \
{ \
close(fd); \
if (oper) \
free_oper(oper); \
config_error("Okunamadi !!! : %s", OPER_DB); \
return -1; \
} \
} while (0)

#define RF_SAFE(x) \
do { \
if ((x)) \
{ \
close(fd); \
if (oper) \
free_oper(oper); \
ircfree(from); \
config_error("Okunamadi !!! : %s", OPER_DB); \
return -1; \
} \
} while (0)

#define W_SAFE(x) \
do { \
if ((x)) \
{ \
close(fd); \
config_error("Yazilim Hatasi %s", OPER_DB); \
return -1; \
} \
} while (0)

static inline int read_data(int fd, void *buf, size_t count)
{
if ((size_t) read(fd, buf, count) < count)
return -1;

return 0;
}

static inline int write_data(int fd, void *buf, size_t count)
{
if ((size_t) write(fd, buf, count) < count)
return -1;

return 0;
}

static int write_str(int fd, char *x)
{
size_t count = x ? strlen(x) : 0;

if (write_data(fd, &count, sizeof count))
return -1;
if (count)
{
if (write_data(fd, x, sizeof(char) * count))
return -1;
}

return 0;
}

static int read_str(int fd, char **x)
{
size_t count;

if (read_data(fd, &count, sizeof count))
return -1;
if (!count)
{
*x = NULL;
return 0;
}
*x = (char *) MyMalloc(sizeof(char) * count + 1);
if (read_data(fd, *x, sizeof(char) * count))
{
MyFree(*x);
*x = NULL;
return -1;
}
(*x)[count] = 0;

return 0;
}

static int save_opers()
{
ConfigItem_oper *oper;
ConfigItem_oper_from *from;
int fd;
size_t count, fromcount;

OpenFile(fd, OPER_DB, O_CREAT | O_WRONLY | O_TRUNC);

if (fd == -1)
{
config_status("Hata: %s %s Dosyasina Yazilamadi.",
OPER_DB, strerror(errno));
return -1;
}

W_SAFE(write_data(fd, &oper_db_version, sizeof oper_db_version));

count = 0;
for (oper = conf_oper; oper; oper = (ConfigItem_oper *) oper->next)
if (FindExternalOper(oper))
count++;
W_SAFE(write_data(fd, &count, sizeof count));

for (oper = conf_oper; oper; oper = (ConfigItem_oper *) oper->next)
{
if (!FindExternalOper(oper))
continue;

W_SAFE(write_str(fd, oper->name));
W_SAFE(write_str(fd, oper->swhois));
W_SAFE(write_str(fd, oper->snomask));
W_SAFE(write_str(fd, oper->auth->data));
W_SAFE(write_data(fd, &oper->auth->type, sizeof oper->auth->type));
W_SAFE(write_str(fd, oper->class->name));
W_SAFE(write_data(fd, &oper->oflags, sizeof oper->oflags));
W_SAFE(write_data(fd, &oper->maxlogins, sizeof oper->maxlogins));

fromcount = 0;
FromLoop(from, oper->from)
fromcount++;
W_SAFE(write_data(fd, &fromcount, sizeof fromcount));

FromLoop(from, oper->from)
W_SAFE(write_str(fd, from->name));
}

close(fd);
return 0;
}

static int load_opers()
{
ConfigItem_oper *oper = NULL;
ConfigItem_oper_from *from = NULL;
char *class;
int fd;
size_t count, fromcount, i, j;
unsigned version;

OpenFile(fd, OPER_DB, O_RDONLY);

if (fd == -1)
{
if (errno != ENOENT)
config_status("Hata: %s %s Dosyasina Yazilamadi.",
OPER_DB, strerror(errno));
return -1;
}

R_SAFE(read_data(fd, &version, sizeof version));

if (version != oper_db_version)
{
config_status("File %s has a wrong database version (expected: %u, got: %u)",
OPER_DB, oper_db_version, version);
close(fd);
return -1;
}

R_SAFE(read_data(fd, &count, sizeof count));

for (i = 1; i <= count; i++)
{
from = NULL;
oper = MyMallocEx(sizeof(ConfigItem_oper));
oper->auth = (anAuthStruct *) MyMallocEx(sizeof(anAuthStruct));

R_SAFE(read_str(fd, &oper->name));
R_SAFE(read_str(fd, &oper->swhois));
R_SAFE(read_str(fd, &oper->snomask));
R_SAFE(read_str(fd, &oper->auth->data));
R_SAFE(read_data(fd, &oper->auth->type, sizeof oper->auth->type));

R_SAFE(read_str(fd, &class));
oper->class = Find_class(class);
if (!oper->class)
{
config_status("Dikkat: '%s' Nickli oper (%s), Hatayi verdi. Bakınız: (%s)",
oper->name, class, default_class->name);
oper->class = default_class;
}
ircfree(class);

R_SAFE(read_data(fd, &oper->oflags, sizeof oper->oflags));
R_SAFE(read_data(fd, &oper->maxlogins, sizeof oper->maxlogins));
R_SAFE(read_data(fd, &fromcount, sizeof fromcount));

for (j = 1; j <= fromcount; j++)
{
from = NewFrom;
RF_SAFE(read_str(fd, &from->name));
AddListItem(from, oper->from);
}

if (Find_oper(oper->name))
{
char *oldname = oper->name;

config_status("Dikkat: Hesap Bloke Edildi. Hesap: '%s', "
"Zaten Boyle bi hesap bulunmakta. Hesap: '_%s'",
oldname, oldname);

oper->name = (char *) MyMallocEx(strlen(oldname) + 2);
*oper->name = '_';
strcat(oper->name, oldname);
MyFree(oldname);
}

AddListItem(oper, conf_oper);
AddExternalOper(oper);
}

close(fd);
return 0;
}

// ================================================== =======================

/*
* Auth_CheckError2:
* makes sure password and authtype are valid
*/

static int Auth_CheckError2(aClient *sptr, char *password, short type)
{
#ifdef AUTHENABLE_SSL_CLIENTCERT
X509 *x509_filecert = NULL;
FILE *x509_f = NULL;
#endif

switch (type)
{
#ifdef AUTHENABLE_UNIXCRYPT
case AUTHTYPE_UNIXCRYPT:
/* If our data is like 1 or none, we just let em through .. */
if (strlen(password) < 2)
{
sendnotice(sptr, "*** AUTHTYPE_UNIXCRYPT: no salt (crypt strings will always be >2 in length)");
return 0;
}
break;
#endif
#ifdef AUTHENABLE_SSL_CLIENTCERT
case AUTHTYPE_SSL_CLIENTCERT:
if (!(x509_f = fopen(password, "r")))
{
sendnotice(sptr, "*** AUTHTYPE_SSL_CLIENTCERT: error opening file %s",
password);
return 0;
}
x509_filecert = PEM_read_X509(x509_f, NULL, NULL, NULL);
fclose(x509_f);
if (!x509_filecert)
{
sendnotice(sptr, "*** AUTHTYPE_SSL_CLIENTCERT: PEM_read_X509 errored in file %s (format error?)",
password);
return 0;
}
X509_free(x509_filecert);
break;
#endif
default: ;
}

return 1;
}

/*
* Auth_Convert2:
* converts password and authtype to anAuthStruct
*/

static anAuthStruct *Auth_Convert2(char *password, short type)
{
anAuthStruct *as;

as = (anAuthStruct *) MyMalloc(sizeof(anAuthStruct));
as->data = strdup(password);
as->type = type; 

return as;
}

/*
* Auth_FindName:
* finds an authentication method name (used by /confoper)
*/

static char *Auth_FindName(short type)
{
anAuthStruct *p;

for (p = AuthTypes; p->data; p++)
if (p->type == type)
break;

return p->data;
}

static anAuthStruct *Auth_DoAll(aClient *sptr, char *password, char *authtype)
{
short type;
char *encpass = NULL;

if ((type = Auth_FindType(authtype)) == -1)
{
sendnotice(sptr, "*** %s is not a supported authentication method",
authtype);
return NULL;
}
if (!Auth_CheckError2(sptr, password, type))
{
/* error message already sent */
return NULL;
}

if (type == AUTHTYPE_SSL_CLIENTCERT)
encpass = password;
else if (!(encpass = Auth_Make(type, password)))
{
sendnotice(sptr, "*** Authentication method %s failed", authtype);
return NULL;
}

return Auth_Convert2(encpass, type);
}

// ================================================== =======================

static unsigned parse_password(char **authtype, char **password)
{
char *p;

if ((p = strchr(*password, '@')))
{
if (p == *password || !p[1])
return 0;

*p = 0;
*authtype = *password;
*password = p+1;
}
else
*authtype = "plain";

return 1;
}

/*
* is_valid_mask: 
* checks whether a mask is in a correct user@host form
* returns NULL on error, otherwise a pointer to '@'.
*/

static char *is_valid_mask(char *mask)
{
char *p, *mid;

/* '@' */
if (!*mask || (!(mid = strchr(mask, '@'))))
return NULL;
if (mid == mask || !mid[1])
return NULL;

/* username */
if (*mask != '~' && *mask != '*' && *mask != '?' && !isallowed(*mask))
return NULL;
for (p = mask + 1; p < mid; p++)
if (*p != '*' && *p != '?' && !isallowed(*p))
return NULL;

/* hostname */
for (p = mid + 1; *p; p++)
if ((*p != '*') && (*p != '?') && (*p != '_') && (*p != '-')
&& (*p != '.') && (*p != ':') && !isalnum(*p))
return NULL;

return mid;
}

/*
* check_all_masks:
* Checks all user@host masks for validity in a string separated by
* spaces. Returns the first bad mask, or NULL if all masks are valid.
*/

static char *check_all_masks(char *userhosts)
{
char *m, *p = NULL;
char *str = strdup(userhosts);

for (m = strtoken(&p, str, " "); m; m = strtoken(&p, NULL, " "))
if (!is_valid_mask(m))
{
strcpy(buf, m);
ircfree(str);
return buf;
}

ircfree(str);
return NULL;
}

static long convert_oflags(char *flags)
{
long oflags = 0;
char *m;
int *i, flag;

for (m = flags; *m; m++)
for (i = _OldOperFlags; (flag = *i); i += 2)
if (*m == (char)(*(i + 1)))
{
oflags |= flag;
break;
}

return oflags;
}

static void add_userhosts(ConfigItem_oper *oper, char *userhosts)
{
ConfigItem_oper_from *from;
char *str = strdup(userhosts);
char *tmp, *p = NULL;

for (tmp = strtoken(&p, str, " "); tmp; tmp = strtoken(&p, NULL, " "))
{
FromLoop(from, oper->from)
if (!strcmp(from->name, tmp))
break;
if (from)
continue;

from = NewFrom;
from->name = strdup(tmp);
AddListItem(from, oper->from);
}

ircfree(str);
}

static unsigned has_privileges(aClient *sptr, int remote)
{
if (!IsPerson(sptr))
return 0;
if (!MyConnect(sptr))
return 1;

if (opers_auth)
{
if (!IsAnOper(sptr) || !FindOperPass(sptr))
return 0;
}
else
{
if (!IsOper(sptr))
return 0;

if (!remote)
{
if (!IsAdmin(sptr))
return 0;
}
else
{
if (!IsNetAdmin(sptr))
return 0;
}
}

return 1;
}

static int check_target(aClient *cptr, aClient *sptr, char *command,
char *token, int global, int parc, char *parv[])
{
static char format[] = "%s %s %s %s %s %s %s %s";
int ret = 0;

/* parc > 1 */
format[(parc - 1) * 3 - 1] = 0;

if (global)
sendto_serv_butone_token(cptr, sptr->name, command, token,
format, parv[1], parv[2], parv[3], parv[4],
parv[5], parv[6], parv[7], parv[8]);
else
ret = hunt_server_token(cptr, sptr, command, token,
format, 1, parc, parv);

format[(parc - 1) * 3 - 1] = ' ';
return ret;
}

/*
** ADDOPER/ADDGOPER ADDROPER
** parv[0] = sender prefix sender prefix
** parv[1] = oper name server mask
** parv[2] = oper password oper name
** parv[3] = flags oper password
** parv[4] = class flags
** parv[5] = userhosts class
** parv[6] = userhosts
*/

static int add_oper(aClient *sptr, char *name, char *password, char *flags,
char *classname, char *userhosts)
{
ConfigItem_oper *oper = NULL;
ConfigItem_class *class = NULL;
anAuthStruct *auth;
char *p, *authtype;

if (Find_oper(name))
{
sendnotice(sptr, "*** Uyari: %s Zaten Oper Listesinde", name);
return 0;
}
if (!parse_password(&authtype, &password))
{
sendnotice(sptr, "*** Lütfen daha Degisik bi sifre bulunuz.");
return 0;
}
if (!(class = Find_class(classname)))
{
sendnotice(sptr, "*** Uyari: %s Nickli Oper Kullanilmiyor", classname);
return 0;
}
if (userhosts && (p = check_all_masks(userhosts)))
{
sendnotice(sptr, "*** Uyari: Sebeb: '%s' . Bu sebepten dolayı islem yapilamadi. ", p);
return 0;
}
if (!(auth = Auth_DoAll(sptr, password, authtype)))
return 0;

oper = MyMallocEx(sizeof(ConfigItem_oper));
oper->name = strdup(name);
oper->auth = auth;
oper->class = class;
oper->oflags = convert_oflags(flags);

add_userhosts(oper, userhosts ? userhosts : "*@*");
AddListItem(oper, conf_oper);
AddExternalOper(oper);
save_opers();

sendnotice(sptr, "*** %s oper listesine eklendi.", name);
ircsprintf(buf, "*** [%s] %s nickini oper listesine ekleyen %s (verdigi flag: %s, klas: %s, hostu: %s)",
me.name, name, sptr->name, flags, classname,
userhosts ? userhosts : "*@*");
sendto_snomask(SNO_EYES, "%s", buf);
sendto_serv_butone_token(NULL, me.name, MSG_SENDSNO, TOK_SENDSNO, "e :%s", buf);

return 1;
}

static CMD_FUNC(m_addoper)
{
if (!has_privileges(sptr, 0))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return 0;
}
if (IsNotParam(4))
{
sendnotice(sptr, "*** Kullanimi: /ekle <oper-nicki> <oper-sifresi> <flaglari> <klas> [:][<userhost masks>]");
sendnotice(sptr, "*** Alttaki Örnekleri Okuyunuz !!!");
sendnotice(sptr, "*** Ornek1: OwnerAdmin => /ekle Nick şifre OoCAaNUJehgwnGcLkKbBXzZtvqHWr clients");
sendnotice(sptr, "*** Ornek2: RootAdmin => /ekle Nick şifre OoCAaNXhgwnGcLkKbBzZtvqHWr clients");
sendnotice(sptr, "*** Ornek3: SystemAdmin => /ekle Nick şifre OoaArewqgcLkKZNCnGWHvJ clients");
sendnotice(sptr, "*** Ornek4: NetAdmin => /ekle Nick şifre OoawkKbBnCGAreDRhgcLZtGNzvWHe clients");
sendnotice(sptr, "*** Ornek5: NetAdmin => /ekle Nick şifre OoawkKbBnCGAreDRhgcLZtGNzvWHe clients");
sendnotice(sptr, "*** Ornek6: Services Admini => /ekle Nick şifre OoawkKbBnCGArehgcLZtGzvWHe clients");
sendnotice(sptr, "*** Ornek7: Server Admini => /ekle Nick şifre OowkKbBnCGArehgcLZtGzvWHe clients");
sendnotice(sptr, "*** Ornek8: Co Admini => /ekle Nick şifre OowkKbBnCGrehgcLZtGzvWHe clients");
sendnotice(sptr, "*** Ornek9: IRCop => /ekle Nick şifre OowkKbBnGrehgcLZtGzvWHe clients");
return 0;
}

add_oper(sptr, parv[1], parv[2], parv[3], parv[4],
IsParam(5) ? parv[5] : NULL);

return 0;
}

static CMD_FUNC(m_addroper)
{
if (!has_privileges(sptr, 1))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return 0;
}
if (IsNotParam(5))
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /addroper <servermask> <name> [<auth-type>@]<password> <flags> <class> [:][<userhost masks>]");
sendnotice(sptr, "*** Examples: /addroper irc.server.com newlogin newpass NDRztZWHv clients");
sendnotice(sptr, "*** /addroper server2.* newlogin crypt@newpass NDRztZWHv clients :*@host1.* *@host2.*");
return 0;
}

if (check_target(cptr, sptr, "ADDROPER", "ORA", 0, parc,
parv) == HUNTED_ISME)
{
add_oper(sptr, parv[2], parv[3], parv[4], parv[5],
IsParam(6) ? parv[6] : NULL);
}

return 0;
}

static CMD_FUNC(m_addgoper)
{
if (!has_privileges(sptr, 1))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return 0;
}
if (IsNotParam(4))
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /addgoper <name> [<auth-type>@]<password> <flags> <class> [:][<userhost masks>]");
sendnotice(sptr, "*** Examples: /addgoper newlogin newpass NDRztZWHv clients");
sendnotice(sptr, "*** /addgoper newlogin crypt@newpass NDRztZWHv clients :*@host1.* *@host2.*");
return 0;
}

check_target(cptr, sptr, "ADDGOPER", "OGA", 1, parc, parv);
add_oper(sptr, parv[1], parv[2], parv[3], parv[4],
IsParam(5) ? parv[5] : NULL);

return 0;
}

/*
** DELOPER/DELGOPER DELROPER
** parv[0] = sender prefix sender prefix
** parv[1] = oper name server mask
** parv[2] = oper name
*/

static int del_oper(aClient *sptr, char *login)
{
ConfigItem_oper *oper;
BlockList *extoper;

if (!(oper = Find_oper(login)))
{
sendnotice(sptr, "*** Oper %s does not exist", login);
return 0;
}
if (!(extoper = FindExternalOper(oper)))
{
sendnotice(sptr, "*** Oper %s is not present in the external O:Line database",
login);
return 0;
}

DelListItem(oper, conf_oper);
DelExternalOper(extoper);
free_oper(oper);
save_opers();

sendnotice(sptr, "*** %s in Operligi Silindi. ", login);
ircsprintf(buf, "*** [%s] %s nickinin operini silen kisi: %s", me.name, login, sptr->name);
sendto_snomask(SNO_EYES, "%s", buf);
sendto_serv_butone_token(NULL, me.name, MSG_SENDSNO, TOK_SENDSNO, "e :%s", buf);

return 0;
}

static CMD_FUNC(m_deloper)
{
if (!has_privileges(sptr, 0))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return 0;
}
if (IsNotParam(1))
{
sendnotice(sptr, "*** Kullanimi: /opersil <oper-nicki>");
sendnotice(sptr, "*** Ornek: /opersil Nick");
sendnotice(sptr, "*** şeklinde kişinin operini silebilirsiniz.");
return 0;
}

del_oper(sptr, parv[1]);
return 0;
}

static CMD_FUNC(m_delroper)
{
if (!has_privileges(sptr, 1))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return -1;
}
if (IsNotParam(2))
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /delroper <servermask> <name>");
return 0;
}

if (check_target(cptr, sptr, "DELROPER", "ORD", 0, parc,
parv) == HUNTED_ISME)
del_oper(sptr, parv[2]);

return 0;
}

static CMD_FUNC(m_delgoper)
{
if (!has_privileges(sptr, 1))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return -1;
}
if (IsNotParam(1))
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /delgoper <name>");
return 0;
}

check_target(cptr, sptr, "DELGOPER", "OGD", 1, parc, parv);
del_oper(sptr, parv[1]);

return 0;
}

/*
** MODOPER/MODGOPER MODROPER
** parv[0] = sender prefix sender prefix
** parv[1] = oper name server mask
** parv[2] = option oper name
** parv[3] = value option
** parv[4] = encryption type value
** parv[5] = encryption type
*/

#define CHECKVALUE \
if (!value) \
{ \
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NEEDMOREPARAMS), \
me.name, sptr->name, cmd); \
return 0; \
}

static int mod_oper(aClient *sptr, char *cmd, char *name, char *option,
char *value, char *enctype)
{
ConfigItem_oper *oper;
OperFlag *of;

if (!(of = config_binary_flags_search(_OperFields, option, OF_TABLESIZE)))
{
sendnotice(sptr, "*** Invalid option %s", option);
return 0;
}
if (!(oper = Find_oper(name)))
{
sendnotice(sptr, "*** Oper %s does not exist", name);
return 0;
}
if (!FindExternalOper(oper))
{
sendnotice(sptr, "*** Oper %s is not present in the external O:Line database",
name);
return 0;
}

switch (of->flag)
{
/* name */
case OF_NAME:
{
CHECKVALUE

if (strchr(value, SPACE))
{
sendnotice(sptr, "*** Oper names may not contain spaces");
return 0;
}
if (Find_oper(value))
{
sendnotice(sptr, "*** Oper %s already exists", value);
return 0;
}

ircfree(oper->name);
oper->name = strdup(value);

ircsprintf(buf, "%s changed the name of oper %s to %s",
sptr->name, name, value);
break;
}

/* swhois */
case OF_SWHOIS:
{
ircfree(oper->swhois);

if (value)
{
oper->swhois = strdup(value);

ircsprintf(buf, "%s changed the SWHOIS information for oper %s to %s",
sptr->name, name, value);
}
else
ircsprintf(buf, "%s removed the SWHOIS information from oper %s",
sptr->name, name);
break;
}

/* maxlogins */
case OF_MAXLOGINS:
{
oper->maxlogins = (value ? atoi(value) : 0);

ircsprintf(buf, "%s changed the number of max logins for oper %s to %d",
sptr->name, name, oper->maxlogins);
break;
}

/* class */
case OF_CLASS:
{
ConfigItem_class *class;

CHECKVALUE

if (!(class = Find_class(value)))
{
sendnotice(sptr, "*** Unknown class %s",
value);
return 0;
}

oper->class = class;

ircsprintf(buf, "%s changed the connection class of %s to %s",
sptr->name, name, value);
break;
}

/* snomask */
case OF_SNOMASK:
{
if (value)
{
if (strchr(value, SPACE))
{
sendnotice(sptr, "*** Snomasks may not contain spaces");
return 0;
}
}

ircfree(oper->snomask);

if (value)
{
oper->snomask = strdup(value);

ircsprintf(buf, "%s changed the snomask of oper %s to %s",
sptr->name, name, value);
}
else
ircsprintf(buf, "%s cleared the snomask of oper %s",
sptr->name, name);

break;
}

/* userhost */
case OF_USERHOST:
{
unsigned add = 1;
ConfigItem_oper_from *from;

CHECKVALUE

if (strchr(value, SPACE))
{
sendnotice(sptr, "*** Userhosts may not contain spaces");
return 0;
}

if (*value == '-')
{
add = 0;
value++;
}
else if (*value == '+')
value++;

if (add && !is_valid_mask(value))
{
sendnotice(sptr, "*** Bad mask '%s'", value);
return 0;
}

FromLoop(from, oper->from)
if (!strcmp(from->name, value))
break;

if (add)
{
if (from)
{
sendnotice(sptr, "*** Mask %s already added",
value);
return 0;
}

from = NewFrom;
from->name = strdup(value);
AddListItem(from, oper->from);

ircsprintf(buf, "%s added userhost '%s' for oper %s",
sptr->name, value, name);
}
else /* del */
{
if (!from)
{
sendnotice(sptr, "*** Mask %s not found",
value);
return 0;
}

ircfree(from->name);
DelListItem(from, oper->from);
MyFree(from);

/* add mask *@* if oper->from is NULL */
if (!oper->from)
{
from = NewFrom;
from->name = strdup("*@*");
AddListItem(from, oper->from);
}

ircsprintf(buf, "%s removed userhost '%s' from oper %s",
sptr->name, value, name);
}
break;
}

/* flags */
case OF_FLAGS:
{
CHECKVALUE

oper->oflags = convert_oflags(value);

ircsprintf(buf, "%s changed the flags of oper %s to %s",
sptr->name, name, oflagstr(oper->oflags));

break;
}

/* password */
case OF_PASSWORD:
{
anAuthStruct *auth;
char *authtype;

CHECKVALUE

if (enctype)
{
authtype = value;
value = enctype;
}
else
authtype = "plain";

if (strchr(value, SPACE))
{
sendnotice(sptr, "*** Passwords may not contain spaces");
return 0;
}
if (!(auth = Auth_DoAll(sptr, value, authtype)))
return 0;

Auth_DeleteAuthStruct(oper->auth);
oper->auth = auth;

ircsprintf(buf, "%s set a new password for oper %s",
sptr->name, name);
break;
}
}

save_opers();
sendnotice(sptr, "*** Oper %s modified succesfully", name);
sendto_snomask(SNO_EYES, "*** [%s] %s", me.name, buf);
sendto_serv_butone_token(NULL, me.name, MSG_SENDSNO, TOK_SENDSNO,
"e :*** [%s] %s", me.name, buf);

return 0;
}

static CMD_FUNC(m_modoper)
{
if (!has_privileges(sptr, 0))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return 0;
}
if (IsNotParam(2))
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /modoper <name> name|class|flags <value>");
sendnotice(sptr, "*** /modoper <name> swhois|snomask|maxlogins [:][<value>]");
sendnotice(sptr, "*** /modoper <name> password [<auth method>] <password>");
sendnotice(sptr, "*** /modoper <name> userhost +|-<mask>");
sendnotice(sptr, "*** Examples: /modoper someone snomask cFfkejvGq");
sendnotice(sptr, "*** /modoper someone swhois :This is the new swhois info");
sendnotice(sptr, "*** /modoper someone password crypt newpass");
return 0;
}

mod_oper(sptr, "MODOPER", parv[1], parv[2],
IsParam(3) ? parv[3] : NULL,
IsParam(4) ? parv[4] : NULL);

return 0;
}

static CMD_FUNC(m_modroper)
{
if (!has_privileges(sptr, 1))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return 0;
}
if (IsNotParam(3))
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /modroper <servermask> <name> name|class|flags <value>");
sendnotice(sptr, "*** /modroper <servermask> <name> swhois|snomask|maxlogins [:][<value>]");
sendnotice(sptr, "*** /modroper <servermask> <name> password [<auth method>] <password>");
sendnotice(sptr, "*** /modroper <servermask> <name> userhost +|-<mask>");
sendnotice(sptr, "*** Examples: /modroper server2.* someone snomask cFfkejvGq");
sendnotice(sptr, "*** /modroper irc.* someone swhois :This is the new swhois info");
sendnotice(sptr, "*** /modroper server1.* someone password crypt newpass");
return 0;
}

if (check_target(cptr, sptr, "MODROPER", "ORM", 0, parc,
parv) == HUNTED_ISME)
{
mod_oper(sptr, "MODROPER", parv[2], parv[3],
IsParam(4) ? parv[4] : NULL,
IsParam(5) ? parv[5] : NULL);
}

return 0;
}

static CMD_FUNC(m_modgoper)
{
if (!has_privileges(sptr, 1))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return 0;
}
if (IsNotParam(2))
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /modgoper <name> name|class|flags <value>");
sendnotice(sptr, "*** /modgoper <name> swhois|snomask|maxlogins [:][<value>]");
sendnotice(sptr, "*** /modgoper <name> password [<auth method>] <password>");
sendnotice(sptr, "*** /modgoper <name> userhost +|-<mask>");
sendnotice(sptr, "*** Examples: /modgoper someone snomask cFfkejvGq");
sendnotice(sptr, "*** /modgoper someone swhois :This is the new swhois info");
sendnotice(sptr, "*** /modgoper someone password crypt newpass");
return 0;
}

check_target(cptr, sptr, "MODGOPER", "OGM", 1, parc, parv);
mod_oper(sptr, "MODGOPER", parv[1], parv[2],
IsParam(3) ? parv[3] : NULL,
IsParam(4) ? parv[4] : NULL);

return 0;
}

/*
** CONFOPER CONFROPER
** parv[0] = sender prefix sender prefix
** parv[1] = oper name server mask
** parv[2] = oper name
*/

#define MaxSize (sizeof(confstr) - strlen(confstr) - 1)

static int show_oper(aClient *sptr, char *login)
{
static char confstr[BUFSIZE+1], tmp[BUFSIZE+1];
ConfigItem_oper *oper;
ConfigItem_oper_from *from;
char *authtype;

if (!(oper = Find_oper(login)))
{
sendnotice(sptr, "*** Oper %s does not exist", login);
return 0;
}

memset(&confstr, 0, sizeof confstr);
memset(&tmp, 0, sizeof tmp);

snprintf(confstr, sizeof confstr, "oper %s { password \"%s\" { %s; }; flags %s; class %s; ",
oper->name, oper->auth->data,
(authtype = Auth_FindName(oper->auth->type)) ? authtype : "plain",
oflagstr(oper->oflags), oper->class->name);

strncat(confstr, "from { ", MaxSize);
FromLoop(from, oper->from)
{
snprintf(tmp, sizeof tmp, "userhost %s; ", from->name);
strncat(confstr, tmp, MaxSize);
}
strncat(confstr, "}; ", MaxSize);
if (oper->swhois)
{
snprintf(tmp, sizeof tmp, "swhois \"%s\"; ", oper->swhois);
strncat(confstr, tmp, MaxSize);
}
if (oper->snomask)
{
snprintf(tmp, sizeof tmp, "snomask %s; ", oper->snomask);
strncat(confstr, tmp, MaxSize);
}
if (oper->maxlogins)
{
snprintf(tmp, sizeof tmp, "maxlogins %d; ", oper->maxlogins);
strncat(confstr, tmp, MaxSize);
}
strncat(confstr, "};", MaxSize);

sendnotice(sptr, "*** %s", confstr);
return 0;
}

static CMD_FUNC(m_confoper)
{
if (!has_privileges(sptr, 0))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return 0;
}
if (IsNotParam(1))
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /confoper <name>");
return 0;
}

show_oper(sptr, parv[1]);
return 0;
}

static CMD_FUNC(m_confroper)
{
if (!has_privileges(sptr, 1))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES), me.name, parv[0]);
return 0;
}
if (IsNotParam(2))
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /confroper <servermask> <name>");
return 0;
}

if (check_target(cptr, sptr, "CONFROPER", "ORC", 0, parc,
parv) == HUNTED_ISME)
show_oper(sptr, parv[2]);

return 0;
}

static int m_masterpass(aClient *cptr, aClient *sptr, int parc, char *parv[])
{
char *password;

if (!MyClient(sptr) || !IsPerson(sptr) || !IsAnOper(sptr))
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOPRIVILEGES),
me.name, sptr->name);
return 0;
}

password = IsParam(1) ? parv[1] : NULL;

if (!password)
{
sendnotice(sptr, "*** Usage: /masterpass <password>");
return 0;
}
if (!opers_auth)
{
sendnotice(sptr, "*** Password authentication is disabled");
return 0;
} 
if (FindOperPass(sptr))
{
sendnotice(sptr, "*** You have already authenticated");
return 0;
} 
if (Auth_Check(sptr, opers_auth, password) == -1)
{
sendto_one(sptr, err_str(ERR_PASSWDMISMATCH), me.name, sptr->name);
ircsprintf(buf, "*** [%s] %s tried to use /masterpass with a wrong password",
me.name, sptr->name);
sendto_snomask(SNO_EYES, "%s", buf);
sendto_serv_butone_token(NULL, me.name, MSG_SENDSNO, TOK_SENDSNO, "e :%s", buf);
return 0;
}

AddOperPass(sptr);
sendnotice(sptr, "*** Successful authentication");
ircsprintf(buf, "*** [%s] %s has passed the master password authentication",
me.name, sptr->name);
sendto_snomask(SNO_EYES, "%s", buf);
sendto_serv_butone_token(NULL, me.name, MSG_SENDSNO, TOK_SENDSNO, "e :%s", buf);
return 0;
}
HTML-Kodu:
/operekle 
/opersil
Ekle.c klasoru acip icine yerlestirin
make custommodule MODULEFILE=ekle yaparak modulu kurabilirsiniz.
Daha sonrasinda Unrealircd.conf dosyasina girip loadmodule "src/modules/ekle.so"; eklemeniz gerek.

Dipnot : NetAdmin'e kadar ekliyordu onlari gelistirdim.

telnete girmeden oper baskmak isterseniz
set { master-password "mastersifre"; }; Unrealircd.conf dosyasina ekleyip telnet girmeden /operbak Nick sifresini gorebilirsiniz /addgoper nick sifre operflaglar tarzinda oper ekleyebilirsiniz.Konu Daemon tarafından (16 Kasım 2023 Saat 03:16 ) değiştirilmiştir.
Daemon isimli Üye şuanda online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yer İmleri

Etiketler
ekleme, modulu


Şu anda bu konuyu görüntüleyen etkin kullanıcılar: 1 (0 üye ve 1 ziyaretçi)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkForum Bilgilendirme Künye
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.

ForumKolik.NET
Forum Sahibi: KıRıK

Sitemiz bir genel forum sitesidir. Bu yüzden sitemize kaydolan herkes, kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. Forumkolik, hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda İLETİŞİM sayfasından bildirim yapıldığı takdirde, mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

Forum Manager: SaRe
Graphic Designer: Müptela
hd yabancı dizi yabancı dizi Turk Arkadas antalya haber Evden Eve Nakliyat Çekici