Forumkolik.Net Sohbet Odaları
Sohbet Odaları
Sohbet Odaları
       

Ayın Sunucu
Ayın radyosu EylulFM
Forumkolik.Net
mIRC Scripting
mIRC Scripting - Hazır Kodlar Socket Proxy ve Remote proxy koruması Socket Proxy ve Remote proxy koruması

Kullanıcı Etiket Listesi

Like Tree1Beğeni(ler)
 • 1 Post By Daemon

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
Konu : Socket Proxy ve Remote proxy koruması  
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16 Kasım 2023, 02:42   #1
Standart Socket Proxy ve Remote proxy koruması

HTML-Kodu:
alias _proxybot return ProxyServ
alias _oper return Bot opersifre
alias _pass return nicksifre
alias _supass return supassifre
alias _username return Proxy Sys v1.0.2
alias _sunucu return irc.sunucuadi.com
alias _sunucuip return 1.2.3.4
alias _port return 6667
alias _bots return #bot
alias _kontrol return #services
alias _xline return #Xline


alias _saatkontrol {
 if $regex($token($time,1-2,58),/^00:00$/Si) && !$hget(Saat,Kontrol) {
  _cezaoper
  .hinc -msu180 Saat Kontrol
 }
 else {
  $iif(!$sock(proxybot),sockopen proxybot $_sunucu $_port)
 }
}

alias swproxybot $iif($sock(proxybot).status == active,sockwrite -nt proxybot $1-)

on *:sockclose:proxybot:$+(.timer,proxybot) 1 2 sockopen proxybot $_sunucuip $_port
on *:sockopen:proxybot:{
 if ($sockerr) { sockclose proxybot | $+(.timer,proxybot) 1 2 sockopen proxybot $_sunucuip $_port | returnex }
 swproxybot NICK $+($_proxybot,$r(10,9999)) 
 swproxybot USER $_ident "" " $+ $iif($host,$host,$ip) $_username
 sockmark $sockname $_proxybot
}
on *:sockread:proxybot:{
 if ($sockerr) { sockclose proxybot | $+(.timer,proxybot) 1 2 sockopen proxybot $_sunucuip $_port | returnex }
 var %;proxybot | sockread %;proxybot | tokenize 32 %;proxybot
 if ($1 = ping) swproxybot pong $remove($2,:) 
 elseif $regex($2,/(001|433)/) { swproxybot oper $_oper | swproxybot ns ghost $_proxybot $_pass | swproxybot ns release $_proxybot $_pass | swproxybot join #0,0 | $+(.timer,$rand(100,999)) 1 3 swproxybot nick $_proxybot }
 elseif $1 == error && $2 == :closing { sockclose proxybot | $+(.timer,proxybot) 1 2 sockopen proxybot $_sunucuip $_port } 
 elseif $regex($2,/(473|475|471|474)/) { swproxybot sajoin $_proxybot $4 }
 elseif $regex($2,/(481|411)/) { swproxybot oper $_oper | swproxybot nick $_proxybot | swproxybot nickserv identify $_pass }
 elseif ($2 == NICK) { 
  if $_nick($1) == $_proxybot { swproxybot ns ghost $_proxybot $_pass | swproxybot ns release $_proxybot $_pass | $+(.timer,$rand(100,999)) 1 3 swproxybot nick $_proxybot }
  elseif $right($3,-1) == $_proxybot {
   swproxybot nickserv identify $_pass   
   swproxybot oper $_oper
   $iif($_supass,swproxybot os su $_supass)
   swproxybot join 0,0
   swproxybot mode $right($3,-1) +qHp-h
   swproxybot chghost $right($3,-1) $_host
   $+(.timer,_proxybotgir) 1 5 swproxybot sajoin $right($3,-1) $+($_kontrol,$chr(44),$_bots,$chr(44),$_log,$chr(44),$_xline)
  }
 }
 elseif $regex($2,/366/) && !$istok($_kontrol $_bots $_log $_xline,$4,32) { swproxybot part $4 } 
 elseif $regex($2,/^PART$/i) {
  if $regex($_nick($1),/^ $+ $_proxybot $+ $/Si) && $istok($_kontrol $_bots $_log $_xline,$3,32) { swproxybot sajoin $_nick($1) $3 }
 }
 elseif $regex($2,/^KICK$/i) {
  if $regex($4,/^ $+ $_proxybot $+ $/Si) && $istok($_kontrol $_bots $_log $_xline,$3,32) { swproxybot sajoin $4 $3 }
 }
 elseif $regex($2,/^JOIN$/i) {
  if $regex($_nick($1),/ $+ $+(^,$_proxybot,$) $+ /Si) {
   if $istok($_kontrol $_bots $_log $_xline,$right($3,-1),32) {
    swproxybot mode $right($3,-1) -qao+h $str($+($_nick($1),$chr(32)),5)
    swproxybot mode $_nick($1) +qHp-h
    swproxybot chghost $_nick($1) $_host
   }
  }
 }
 elseif $regex($2,/^MODE$/Si) && $regex($3,/^#/) {
  if $regex($4,^\+(\S+)?(b)(\S+)?) && $5 {
   swproxybot mode $3 -b *!*@*
   if $regex($5-,/ $+ $_proxybot $+ /i) { swproxybot mode $3 -b $_proxybot }
  }
  elseif $regex($4,^\-(\S+)?(h)(\S+)?) || $regex($4,^\+(\S+)?(a|q|o)(\S+)?) && $regex($5-,/ $+ $_proxybot $+ /i) { swproxybot mode $3 -qao+h $str($+($_proxybot,$chr(32)),5) }
 }
 elseif $regex($2,/^NOTICE$/Si) && $regex($4-,/Client connecting on port/Si) {
  var %:nick $token($token($4-,1,40),-1,32), %:ident $token($token($4-,1,64),2,40), %:ip $token($token($4-,2,64),1,41), %:port $token($token($4-,1,58),-1,32)
  if $istok($_sunucuip %:myip,%:ip,32) { return }
  if $hget(MuafPort,%:port) || $hget(MuafNick,%:nick) || $hget(MuafIP,%:ip) { return }
  swproxybot who +I %:nick
  swproxybot notice %:nick :Güvenlik (SOCKS, HTTP, TOR, PROXY) taramasından geçiyorsunuz.
  swproxybot notice %:nick :Bu sistem kötü niyetli baglantilari yasaklamak amaci ile gelistirilmis bir Koruma sistemi'dir.
 }
 elseif $regex($2,/352/) {
  var %:wnick $8, %:wip $6
  if $istok($_sunucuip %:myip,%:wip,32) { return }
  if $hget(MuafNick,%:wnick) || $hget(MuafIP,%:wip) { return }
  if (%:proxy == on) {
   if $hget(Proxy,%:wip) || $hget(Proxy1,%:wip) { 
    swproxybot gline $+(*@,%:wip) +5h Proxy Yasak.. [HASH] 
    swproxybot privmsg $_xline :(4PROXY GİRİŞ) %:wip numarali IP proxy'dir. -HASH- (Nick: %:wnick $+ ) 
    return 
   }
  }
  var %:rnd $r(1000,99999) 
  sockopen $+(proxybotkor,%:rnd,%:wnick) goktugservis.net 80 
  sockmark $+(proxybotkor,%:rnd,%:wnick) $+(%:wip,¿,%:wnick)
 }
}

on *:sockopen:proxybotkor*:{ 
 var %:pkoruma sockwrite -nt $sockname
 %:pkoruma GET $+(/?ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1 
 %:pkoruma Host: $sock($sockname).addr
 %:pkoruma Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
 %:pkoruma Accept-Language: tr-TR
 %:pkoruma User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
 %:pkoruma Connection: Keep-A****
 %:pkoruma $crlf
}
on *:sockread:proxybotkor*:{ 
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 var %:pkr | sockread -f %:pkr | tokenize 32 %:pkr
 if $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy\'dir/i) {
  if (%:proxy == on) { 
   swproxybot gline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak.. $+([,$token($1-,2,45),])
   swproxybot privmsg $_xline (4PROXY GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numarali IP proxy'dir. $+(-,$token($1-,2,45),-) (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ ) 
   sockclose $sockname
   return
  }
 }
 if $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy de[qgğĞ][ıiİ]ld[ıiİ]r/i) {
  var %:t_ip $token($sock($sockname).mark,1,191), %:t_nick $token($sock($sockname).mark,2,191)
  $+(.timer,%:t_nick,¿join) 1 3 _dagit %:t_nick %:t_ip
  swproxybot privmsg $_xline (3GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numarali IP proxy degildir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ ) 
  sockclose $sockname
  return
 }
}
Remote Kodu


Kod:
menu * {
 Proxy Koruması
 .Aç:/.enable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması açıldı..
 .Kapat:/.disable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması kapatıldı..
 .-
 .Log Kanalı:.set %proxylogkanali $$?="Örnek #kanal1,#kanal2" 
}

#ProxyKoruma off
on *:snotice:*Client connecting*:{
 ; alt satır kopyalanarak muaf port eklenebilir
 if $remove($8,1,33,:) == 7000 { halt }
 .who +I $token($token($4-,2,58),1,32)
}

raw 352:*:{
 var %:r $+($left($md5($ticks),$r(5,20)),$6)
 sockopen $+(proxy,%:r) goktugservis.net 80 
 sockmark $+(proxy,%:r) $+($4,¿,$6)
}

on *:sockopen:proxy*:{ 
 sockwrite -nt $sockname GET $+(/dnsbl/?ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1 
 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
 sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
 sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
 sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-A****
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}

on *:sockread:proxy*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 var %:proxy | sockread -f %:proxy | tokenize 32 %:proxy
 ;msg %proxylogkanali -a %:proxy
 if $regex($1-,/sonuc red/i) {
  gzline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak!
  /msg %proxylogkanali (4GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy'dir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
  sockclose $sockname
  return
 }
 if $regex($1-,/sonuc green/i) {
  /msg %proxylogkanali (3GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy degildir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
  sockclose $sockname
  return
 }
 if $regex($1-,/sonuc orange/i) {
  /msg %proxylogkanali (7GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP sorgulanamadı! (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
  sockclose $sockname
  return
 }
}
#ProxyKoruma endKıRıK bunu beğendin
Daemon isimli Üye şuanda online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 16 Kasım 2023, 02:43   #2
Standart Cevap: Socket Proxy ve Remote proxy koruması

Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.

İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Giriş Yap Kayıt Ol
Sende Siteni Ekle
birsevda isimli Üye şuanda online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 16 Kasım 2023, 02:49   #3
Standart Cevap: Socket Proxy ve Remote proxy koruması

Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.

İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Giriş Yap Kayıt Ol
UçuRumu SevenLeRin KanatLaRı oLmaLı...

Tujh Mein Rab Dikhta Hai

KıRıK isimli Üye şuanda online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 19 Kasım 2023, 15:19   #4
Standart Cevap: Socket Proxy ve Remote proxy koruması

Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.

İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Giriş Yap Kayıt Ol

Sado isimli Üye şuanda online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yer İmleri

Etiketler
koruması, proxy, remote, socket


Şu anda bu konuyu görüntüleyen etkin kullanıcılar: 1 (0 üye ve 1 ziyaretçi)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBilgilendirme

Sitemiz bir genel forum sitesidir. Bu yüzden sitemize kaydolan herkes, kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. Forumkolik, hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda İLETİŞİM sayfasından bildirim yapıldığı takdirde, mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

Forum Bilgileri

Forum Sahibi: KIRIK

Forum Manager: SaRe

Graphic Designer: Müptela

İ[email protected]

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:20.

hd yabancı dizi yabancı dizi Turk Arkadas antalya haber Evden Eve Nakliyat Çekici